Công Thức Kích và Dưỡng hoa Ngọc Điểm

Công Thức Kích và Dưỡng hoa Ngọc Điểm hoặc cây lai Ngọc Điểm ( Đuôi Chồn , Đuôi Cáo , Hái Yến, Hoàng Nhạn vv.vv)

Ngọc Điểm theo sinh lý tới mùa sẽ tự động ra nụ ra hoa. Nhưng nếu chúng ta không phụ nó thì hoa sẽ ra rất xấu hoặc không ra. Để phụ cho cây ra hoa đúng thời kỳ và dài, đẹp ta phun theo công thức sau :
Gồm 4 giai đoạn: giai đoạn 1 và giai đoạn 2 phun luân phiên mỗi lần cách nhau 3 ngày cho đến khi thấy nụ thì ngưng và chuyển qua giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Giai đoạn 3 và 4 cũng phun luân phiên cách nhau 3 ngày.

Giai Đoạn 1: Phun Vô cơ:

– Đối với cây con:
10-52-17 2 Gr (1)
Root Plex 0,5 Cc (2)
B1 Xanh Mỹ 0,5 Cc (3)
1,2,3 trộn chung với 1 lít nước và phun
-Đối với cây lớn:
10-52-17 2 Gr (1)
Root Plex 0,5 Cc (2)
B1 Xanh Mỹ 0,5 Cc (3)
1,2,3 trộn chung với 1 lít nước và phun
Chú ý đối với cây Ngọc Điểm nó chỉ thích ứng với 10 -52-17 không thay thế bằng bất cứ sản phẩm NPK nào khác

Giai Đoạn 2 : Phun hữu cơ:

Đối với cây con:
Phân Cá Phú Hào 2 Gr (1)
Bloom 0-4-4 1 Cc (2)
Dekamon 5 Giọt (3)
1,2,3 trộn chung với 1 lít nước và phun
-Đối với cây lớn:
Phân Cá Phú Hào 3 Gr (1)
Bloom 0-4-4 1 Cc (2)
Dekamon 5 Giọt (3)
1,2,3 trộn chung với 1 lít nước và phun


Giai Đoạn 3 : Phun Dưỡng Hoa vô cơ

Đối với cây con:
6-30-30 2 Gr (1)
Amino BO 1 Cc (2)
B1 Xanh Mỹ 1 Cc (3)
1,2,3 trộn chung với 1 lít nước và phun
-Đối với cây lớn:
6-30-30 3 Gr (1)
Amino BO 1 Cc (2)
B1 Xanh Mỹ 1 Cc (3)
1,2,3 trộn chung với 1 lít nước và phun


Giai Đoạn 4: Phun Dưỡng Hoa hữu cơ

Humic 14% 1 cc (1)
sure 99 0,5 gr (2)
B1 Xanh Mỹ 1 Cc (3)
1,2,3 pha chung với 1 lít nước và phun… Đối với giai đoạn 4 cây con và cây lớn phun giống nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.

Xin đừng copy của tui :)

0354 030 468