Thông Tin Tài Khoản Ngân Hàng

                                                          VPbank                                                                                                          Vietcombank
                                                   STK: 130704464                                                                                          STK: 0441000617236
                                                   Chủ TK: Nguyễn Thành nam                                                                      Chủ TK: Nguyễn Thành nam
                                                   Chi Nhánh: Q3 – TP.HCM                                                                             Chi Nhánh Tân Phú – TPHCM

Xin đừng copy của tui :)